Espana Circo Este in tour – MEI – Meeting degli Indipendenti