Gio Evan Targa MEI – Artista Eclettico 2018 – MEI – Meeting degli Indipendenti